Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení
  Zpráva v ČJ

  Sociologická analýza přechodů romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí ze základních na střední školy
  Zpráva v ČJ

  Analýza dlouhodobého sbírkového projektu Pomozte dětem!
  Zpráva v ČJ

  Výzkum na téma "Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání"

  Zpráva v ČJ

  Výzkum na téma "Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání"
  Zpráva v ČJ

  Pomáhají česká média nárůstu vlivu extremismu?
  Zpráva v ČJ

  Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žákyň, žáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
  Zpráva v ČJ Zpráva v AJ English Summary

  Klíč k posílení integrační politiky obcí: Sociální vyloučení Romů a česká společnost, 2008
  Publikace v ČJ Tisková zpráva v ČJ PWT v ČJ Tisková zpráva po ukončení seminářů v ČJ

  Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. stupni ZŠ - projekt JPD 3, CZ.04.3.07/3.1.01.3/3100, 2007
  Publikace v ČJ Tisková zpráva k ukončení projektu v ČJ

  Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže, 2007
  Zpráva v ČJ PWT v ČJ

  Návrh optimalizace sítě mateřských a základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec, 2007
  Zpráva určená veřejnosti v ČJ

  Analýza přístupu imigrantů a imigrantek na trh práce a ke vzdělání v ČR, 2007
  PWT v ČJ
  Publikace v ČJ
  Kontaktní seznam relevantních NNO v ČJ
  Seznam projektů věnovaných integraci cizinců hrazených z ESF v ČJ
  Anotace dokumentů a studií věnovaných problematice integrace cizinců v ČR v ČJ

  Zapojení ČR do systému obrany proti balistickým raketám - pohled veřejnosti, 2006
  PWT v ČJ

  Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České republice a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, 2006
  Interaktivní mapa v ČJ Publikace v ČJ Report in Eng

  Vyhodnocení kvality a přínosů vzdělávacího programu pro budoucí krajské metodiky plánování sociálních služeb, 2006
  Zpráva v ČJ

  Přístup zaměstnavatelů k cizincům zaměstnaným v ČR (diversity management), 2006
  Zpráva v ČJ

  Stav naplňování Státního programu EVVO ve veřejné správě, se zaměřením na obce s rozšířenou působností, 2005
  Zpráva v ČJ

  Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků, 2004
  Zpráva v ČJ

  "Korupce nám pije krev" - vývoj stavu korupce na Slovensku (zhodnocení výsledků antikorupční kampaně), 2003
  Zpráva v ČJ

  O budoucnosti armády ČR rozhodnou politici, 2003
  Zpráva v ČJ

  Analýza dětského čtenářství v ČR, 2003
  Zpráva v ČJ Jak čtou české děti? - stručná zpráva o výsledcích analýzy, 2003

  Spolupráce NNO a veřejné správy při tvorbě strategických rozvojových dokumentů (Tvorba strategických rozvojových dokumentů z hlediska spolupráce veřejné správy a NNO), 2003
  Zpráva v ČJ Analýza spolupráce NNO a veřejné správy (stručná zpráva), 2003

  Analýza postojů občanů ČR k pořádání summitu NATO v Praze, 2002
  Zpráva v ČJ

  Migrace v rozšířené Evropě, 2002
  Publikace v ČJ Report in Eng

  Postoje občanů ČR k použití vojenské síly v Iráku, 2002
  Tisková zpráva v ČJ Press Release in Eng

  The Impact of NATO Membership in the Czech Republic: Changing Czech Views of Security, Military & Defence. Ivan Gabal, Lenka Helšusová, Thomas S. Szayna. Conflict Studies Research Centre, 2002
  Report in Eng

  Souvislosti nákupu nadzvukových stíhaček Jas-39 Gripen s bezpečností ČR, 2002
  Report in Eng

  Česká republika a Evropská unie: přišel čas změny priorit – od vyjednávání ke členství, 2001
  Zpráva v ČJ Report in Eng

  Posilování připravenosti ČR k implementaci norem EU v oblasti ŽP, 2001
  Zpráva v ČJ Report in Eng

  Mezinárodní postavení a bezpečnost ČR, 2001
  PWT v ČJ Presentation in Eng

  ČR může zvýšit své šance na přijetí do EU, 2000
  Zpráva v ČJ

  Průzkum postojů k zahraničním investorům a zaměstnavatelům, 2000
  Zpráva v ČJ Presentation in Eng

  Analýza migračního klimatu v Romských komunitách, 2000
  Zpráva v ČJ Report in Eng

  Zahraniční inspirace k integraci Romů, 1999
  Kapitola v ČJ publikace Romové v ČR, Edice Sešity pro sociální politiku, Socioklub
     Publikace Analýza sociálně vyloučených lokalit
  Společnost GAC zveřejnila 27. května Analýzu sociálně vyloučených lokalit. Závěrečnou publikaci naleznete . Společnost GAC řešila tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem bylo , od ledna 2014 do května 2015 ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK. Tisková zpráva ke zveřejnení analýzy je k dispozici ..celý článek

  Aktualizace analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR
  od ledna 2014 do března 2015 v návaznosti na zmapování sociálně vyloučených lokalit z roku 2006 pracuje na projektu Tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem je MPSV, řeší GAC ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK a jeho výstupem bude interaktivní mapa kumulující množství ..celý článek

  28. 10. 2012
  Od 1. října 2012, kdy byl oficiálně zahájen projekt , je společnost , které se účastní , a 24 dalších výzkumných, akademických, veřejných i soukromých organizací ze 13 zemí EU, Srbska, Jižní Koreje a Austrálie. Projekt CITI-SENSE je zaměřený na zapojení ..celý článek

  09. 07. 2012
  Společnost a situaci romské menšiny v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku pro politickou frakci Evropského parlamentu ve spolupráci s . ..celý článek

  Další novinky  MPSV mapuje sociálně vyloučené lokality v České republice
  Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo ve své o aktualizaci mapy sociálně vyloučených lokalit v České republice. Projekt poskytne přehled o oblastech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroženi chudobou, a následně bude moci lépe zacílit použití finanční pomoci. Analýzu zpracovává společnost GAC, spol. s.r.o. ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy.  ... celý článek

  Dětské čtenářství
  Eva Bělinová, projektová manažerka naší společnosti, byla dne 21. prosince 2010 hostem pořadu České televize Kontexty, který se zaměřil na problematiku dětského čtenářství. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... celý článek

  Představení projektu
  V pořadu České televize Dokážete víc byl představem projekt "ZŠ Olešská - Šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (OPPA, CZ.2.17/3.1.00/31002), jemuž naše společnost zajišťuje management. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... celý článek

  V časopisu Kritické listy č. 38/2010 vyšel Evy Zirhutové "Místo pro život", který infromuje o aktivitách projektu "" (projekt CZ.1.07/1.1.06/01.0010 realizovaný v rámci globálního grantu středočeského kraje v OPVK), v němž GAC spol. s r. o. zajišťuje management.... celý článek

  Více k Naší práci v mediích

  mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: gac@gac.cz redakce