Sociological Research Aimed at the Analysis of the Image and Causes of Segregation of Children, Pupils and Young People from the Socially and Culturally Disadvantaging Environment
  Publication in English Summary in English

  Informedness of public administration and local governments – the key to supporting of integrational policies of municipalities, 2008
  Publication in Czech Press Release in Czech Press Release after the termination of seminars in Czech

  Reading: Appreciation and Skills Development CZ.04.3.07/3.1.01.3/3100, 2007
  Publication in Czech Press Release after the termination of the project in Czech

  Analysis of Attitudes and Educational Needs of Roma Children and Youths, 2007
  Report in Czech PWT in Czech

  Optimalization of the kindergarten and elementary school network operated by the Corporate Town of Liberec, 2007
  Public report in Czech

  Analysis of men-immigrants' and women-immigrants' Accession to the Labour Market and Education in the Czech Republic, 2007
  PWT in Czech Publication in Czech NGOs Contact List in Czech Relevant Projects in Czech Relevant Documents in Czech

  The CR’s Involvement in Anti-Ballistic Defence System, 2006
  PWT in Czech

  Analysis of socially excluded Roma localities in the Czech Republic and the absorption capacity of the participants involved in this field, 2006
  Interactive Map in Czech Publication in Czech Report in Eng

  Quality and Assets Evaluation of the Educational Programme for Future Regional Methodologists of the Social Services Planning, 2007
  Report in Czech

  Diversity Management in the Czech Republic, 2006
  Report in Czech

  Environmental Education - Implementation of the National Strategy in the Selected Municipalities, 2005
  Report in Czech

  Position of foreigners residing in the Czech Republic: problem areas and suggested solutions, 2004
  Report in Czech

  Anticorruption campaign in Slovakia, Anticorruption campaign evaluation, 2003
  Report in Czech

  The politicians are to decide about the future of Czech Army, 2003
  Report in Czech

  Childrens‘ Reading Analysis, 2003
  Report in Czech How Do Czech Children Read? – brief report in Czech, 2003

  NGOs and Public Administration Cooperation in the Creation of the Strategic Documents for Development, 2003
  Report in Czech Brief report in Czech

  NATO Summit in Prague - public expectations and security climate in the CR, 2002
  Report in Czech

  Migration in an Enlarged Europe, 2002
  Publication in Czech Publication in Eng

  Analysis of security climate I. - II., 2002
  Press Release in Czech Press Release in Eng

  The Impact of NATO Membership in the Czech Republic: Changing Czech Views of Security, Military & Defence. Ivan Gabal, Lenka Helšusová, Thomas S. Szayna. Conflict Studies Research Centre, 2002
  Report in Eng

  Supersonics Jas – 39 Gripen and Czech Security, 2002
  Report in Eng

  The Czech Republic and the EU: time to change priorities, 2001
  Report in Czech Report in Eng

  Czech Republic‘s readiness to implement EU environmental acquis, 2000
  Report in Czech Report in Eng

  Analysis of security climate in the Czech Republic after the terrorist attacks on the USA and the potential expectations of the population, 2001
  PWT in Czech PWT in Eng

  The Czech Republic May Strenghten its Chances to Become an EU Member State, 2000
  Report in Czech

  Research of Czech Population's Attitude toward Foreign Investors and Employers, 2001
  Report in Czech PWT in Eng

  Migration climate in Roma communities in the Czech Republic, 2000
  Report in Czech Report in Eng

  Foreign Inspiration to Roma Integration, 1999
  A chapter of „Roma People in the Czech Republic“, Socioklub

     The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic has released the English translation of complete outcomes of GAC's research project called "Sociological Research Aimed at the Analysis of the Image and Causes of Segregation of Children, Pupils and Young People from the Socially and Culturally Disadvantaging Environment". The aim of this study which was realized in 2008 is to present a comprehensive depiction of educational trajectories and chances of Roma pupils descending from the socially disadvantaging environment ..more info

  V časopisu Kritické listy č. 39/2010 vyšel článek Evy Bělinové "", který infromuje o aktivitách projektu "ZŠ Olešská – šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (projekt CZ.2.17/3.1.00/31002 financovaný prostřednictvím OPPA), v němž GAC spol. s r. o. zajišťuje management. ..more info

  Reakce na text Ivana Veselého
  Dne 16. března zveřejnil místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity a předseda sdružení Dženo Ivan Veselý text "Reflexe Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách" (k přečtení ). Reakci Ivan Gabal & Consulting naleznete . ..more info

  Dne 26. února 2010 byla zveřejněna kritická analýza vyjednávání o protiraketové obraně mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou pod názvem Analýza je výsledkem spolupráce Ivan Gabal Analysis & Consulting a Prague Security Studies Institute. ..more info

  For more news click here  MPSV mapuje sociálně vyloučené lokality v České republice
  Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo ve své o aktualizaci mapy sociálně vyloučených lokalit v České republice. Projekt poskytne přehled o oblastech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroženi chudobou, a následně bude moci lépe zacílit použití finanční pomoci. Analýzu zpracovává společnost GAC, spol. s.r.o. ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy.  ... more info

  Dětské čtenářství
  Eva Bělinová, projektová manažerka naší společnosti, byla dne 21. prosince 2010 hostem pořadu České televize Kontexty, který se zaměřil na problematiku dětského čtenářství. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... more info

  Představení projektu
  V pořadu České televize Dokážete víc byl představem projekt "ZŠ Olešská - Šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (OPPA, CZ.2.17/3.1.00/31002), jemuž naše společnost zajišťuje management. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... more info

  V časopisu Kritické listy č. 38/2010 vyšel Evy Zirhutové "Místo pro život", který infromuje o aktivitách projektu "" (projekt CZ.1.07/1.1.06/01.0010 realizovaný v rámci globálního grantu středočeského kraje v OPVK), v němž GAC spol. s r. o. zajišťuje management.... more info

  For more work in media click here

  mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: redakce