Publikace Analýza sociálně vyloučených lokalit
Společnost GAC zveřejnila 27. května Analýzu sociálně vyloučených lokalit. Závěrečnou publikaci naleznete . Společnost GAC řešila tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem bylo , od ledna 2014 do května 2015 ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké ..celý článek

Aktualizace analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR
od ledna 2014 do března 2015 v návaznosti na zmapování sociálně vyloučených lokalit z roku 2006 pracuje na projektu Tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem ..celý článek

28. 10. 2012
Od 1. října 2012, kdy byl oficiálně zahájen projekt , je společnost , které se účastní , a 24 dalších výzkumných, ..celý článek

09. 07. 2012
Společnost a situaci romské menšiny v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku pro politickou frakci Evropského parlamentu ve ..celý článek

07. 02. 2012
(ke stažení ), kterou v roce 2010 zpracovali na žádost ministra Kocába a kterou projednal tehdejší kabinet Jana Fischera. ..celý článek

27. 11. 2011
Dne 5. října 2011 . Celý záznam jeho vystoupení je ke shlédnutí . ..celý článek

10. 10. 2011
Společnost GAC zveřejnila ne svém webu závěrečnou zprávu z projektu . Studie mapuje nerovnosti při vstupu na střední školy ..celý článek

GAC a rok jinak
. Projekt nabízí pracovníkům komerčních firem příležitost strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci, kterou si sami vyberou. Nadační ..celý článek

The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic has released the English translation of complete outcomes of GAC's research project called "Sociological Research Aimed at the Analysis of the Image and Causes of Segregation of Children, Pupils and Young People from the Socially and Culturally Disadvantaging Environment". ..celý článek

V časopisu Kritické listy č. 39/2010 vyšel článek Evy Bělinové "", který infromuje o aktivitách projektu "ZŠ Olešská – šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (projekt CZ.2.17/3.1.00/31002 ..celý článek

Reakce na text Ivana Veselého
Dne 16. března zveřejnil místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity a předseda sdružení Dženo Ivan Veselý text "Reflexe Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách" (k přečtení ). Reakci Ivan Gabal & Consulting ..celý článek

Dne 26. února 2010 byla zveřejněna kritická analýza vyjednávání o protiraketové obraně mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou pod názvem Analýza ..celý článek

Dne se v prostorech Magistrátu hlavního města Prahy od 09:15 do 12:15 uskuteční , kterou pro Úřad vlády České republiky ..celý článek

Dne se - za spolupráce Ministerstva vnitra České republiky, Ivan Gabal Analysis & Consulting a Fakulty humanitních studií UK - v prostorách University Karlovy v Praze 5 Jinonicích v době od 09:30 do 13:00 uskuteční ..celý článek

Dne 7. prosince 2009 zveřejnil Ministr pro lidská práva Michael Kocáb tiskovou zprávu informující Vládu České republiky o návrhu . Tato strategie byla zpracována PhDr. Ivanem Gabalem a Ing. Petrem ..celý článek

Dne 7. prosince 2009 byla Národním institutem dětí a mládeže zveřejněna , který byl zpracován naší ..celý článek

Dne 2. prosince 2009 byla Národním institutem dětí a mládeže zveřejněna ..celý článek

Dne 29. května 2009 proběhl za spolupráce GAC spol. s r. o. a Fakulty humanitních studií University Karlovy s názvem Výstup z workshopu naleznete . ..celý článek

Roma children who live in the outcast locations have only a half the chance to complete the compulsory school attendance in a class where they started their first grade than their peers": this is one of the key findings of ..celý článek

Dne 8. dubna se uskutečnila MŠMT České republiky, na níž byly mj. představeny výsledky výzkumu ..celý článek

"Vzhledem k tomu, že se objevují neověřené informace o tom, že přechodná vláda, o které se nyní vedou politická jednání, ..celý článek

V nakladatelství Karolinum byla v říjnu vydána s názvem . Komentáře, kritické články, sociologické analýzy a odborné statě Ivana Gabala z let 1997-2008 se věnují problematice bezpečnosti, ..celý článek

Na základě vítězství ve výběrovém řízení realizujeme od 15. září 2008 do konce ledna 2009 pro MŠMT ČR zakázku "..celý článek

Na žádost Ministerstva životního prostředí ČR vypracovala naše společnost oponentský posudek na závěrečnou zprávu projektu Odpady obcí – environmentální a sociální problém budoucnosti. Posudek jsme prezentovali zadavateli a řešiteli projektu na ..celý článek

Na základě pozvání krajské romské koordinátorky Jiřiny Bradové jsme dne 4. června 2008 spolu se zástupci Otevřené společnosti o. p. s. představili výsledky projektu Klíč k posílení integrační politiky obcí: Sociální vyloučení ..celý článek

Od 10. března do 28. dubna 2008 formou seminářů jsme spolu s Otevřenou společností o. p. s. prezentovali v krajích České republiky výsledky výzkumu Klíč k posílení integrační politiky obcí: Sociální vyloučení a česká společnost s přihlédnutím ..celý článek

Dne 17. března 2008 vystoupil Ivan Gabal spolu s Hanou Frištenskou (NROS) na semináři "Vzdělávání romských dětí v České republice", pořádaném Parlamentem České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s příspěvkem ..celý článek

Dne 5. března 2008 jsme spolu s Otevřenou společností, o. p. s. na tiskové konferenci představili publikaci Klíč k posílení integrační politiky obcí: Sociální vyloučení a česká společnost shrnující výsledky representativního sociologického ..celý článek

 


Zvolte stranu:  1  | 2
07. 02. 2012
(ke stažení ), kterou v roce 2010 zpracovali na žádost ministra Kocába a kterou projednal tehdejší kabinet Jana Fischera. Stávající debata o sociálně vyloučených lokalitách je vedena nesprávným směrem a způsobem. Vede ke zbytečnému růstu napětí ve společnosti i ..celý článek

27. 11. 2011
Dne 5. října 2011 . Celý záznam jeho vystoupení je ke shlédnutí . ..celý článek

10. 10. 2011
Společnost GAC zveřejnila ne svém webu závěrečnou zprávu z projektu . Studie mapuje nerovnosti při vstupu na střední školy a identifikuje jejich hlavní příčiny. Ke stažení . ..celý článek

GAC a rok jinak
. Projekt nabízí pracovníkům komerčních firem příležitost strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci, kterou si sami vyberou. Nadační fond hradí mzdové prostředky ve výši jejich dosavadní výplaty. Eva si vybrala organizaci Nová škola – malou NNO, která se ..celý článek

Další novinky"Děti Romů žijících ve vyloučených lokalitách mají oproti ostatním jen poloviční šanci, že dokončí základní školu s vrstevníky, s nimiž školní docházku začaly. Vyplývá to z analýzy společnosti GAC vypracované pro ministerstvo školství. Ministr školství ... celý článek

"Děti Romů žijících ve vyloučených lokalitách mají oproti ostatním jen poloviční šanci, že dokončí základní školu s vrstevníky, s nimiž školní docházku začaly. Vyplývá to z analýzy společnosti GAC vypracované pro ministerstvo školství, jejíž výsledky dnes představil ministr školství Ondřej Liška (SZ). Jde o první průzkum, který reprezentativním způsobem porovnává vzdělanostní nerovnost podle etnického původu žáků", popisuje v úvodu článek ČT24. Reportáž z ... celý článek

V padesátém čísle týdeníku Respekt vyšel článek "Pozor, hoří", který se věnuje stavu sociálně vloučených lokalit. V jeho rámci jsou použity výsledky výzkumu "Klíč k posílení integrační politiky obcí: sociální vyloučení Romů a česká společnost.... celý článek

, Dodatečně se nám dostaly do rukou tři články publikované v příloze Literárních novin Školní noviny. Metody práce s dětským čtenářstvím, které v nich autorky představují, vycházejí z našeho ... celý článek

Více k Naší práci v mediích

mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: gac@gac.cz redakce