The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic has released the English translation of complete outcomes of GAC's research project called "Sociological Research Aimed at the Analysis of the Image and Causes of Segregation of Children, Pupils and Young People from the Socially and Culturally Disadvantaging Environment". ..more info

V časopisu Kritické listy č. 39/2010 vyšel článek Evy Bělinové "Šance zvládnout český jazyk", který infromuje o aktivitách projektu "ZŠ Olešská – šance zvládnout ..more info

Reakce na text Ivana Veselého
Dne 16. března zveřejnil místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity a předseda sdružení Dženo Ivan Veselý text "Reflexe Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách" (k přečtení ..more info

Dne 26. února 2010 byla zveřejněna kritická analýza vyjednávání o protiraketové obraně mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou pod názvem Zvládla Česká republika jednání ..more info

Dne 15. prosince 2009 se v prostorech Magistrátu hlavního města Prahy od 09:15 do 12:15 uskuteční presentace výsledků analýzy "Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit v ČR - české lokality", kterou pro Úřad vlády České republiky ..more info

Dne 12. prosince 2009 se - za spolupráce Ministerstva vnitra České republiky, Ivan Gabal Analysis & Consulting a Fakulty humanitních studií UK - v prostorách University Karlovy v Praze 5 Jinonicích v době od 09:30 do 13:00 uskuteční workshop "Cizinci v České republice, ..more info

Dne 7. prosince 2009 byla Národním institutem dětí a mládeže zveřejněna závěrečná zpráva výzkumu na téma "Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání", který byl zpracován naší ..more info

Dne 7. prosince 2009 zveřejnil Ministr pro lidská práva Michael Kocáb tiskovou zprávu informující Vládu České republiky o návrhu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Tato strategie byla zpracována PhDr. Ivanem Gabalem a Ing. Petrem ..more info

Dne 2. prosince 2009 byla Národním institutem dětí a mládeže zveřejněna závěrečná zpráva výzkumu na téma "Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového ..more info

Dne 29. května 2009 proběhl za spolupráce GAC spol. s r. o. a Fakulty humanitních studií University Karlovy workshop s názvem "Pomáhají česká média nárůstu vlivu extremismu?" Výstup z workshopu naleznete ..more info

Roma children who live in the outcast locations have only a half the chance to complete the compulsory school attendance in a class where they started their first grade than their peers": this is one of the key findings of The Representative Measurement of Educational Disparities of Roma Pupils in Elementary Schools in Roma Neighborhoods ..more info

Dne 8. dubna se uskutečnila tisková konference MŠMT České republiky, na níž byly mj. představeny výsledky výzkumu Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žákyň, ..more info

Tiskové prohlášení PhDr. Ivana Gabala k možnému neobsazení funkce ministra pro lidská práva "Vzhledem k tomu, že se objevují neověřené informace o tom, že přechodná vláda, o které se nyní vedou politická jednání, ..more info

V nakladatelství Karolinum byla v říjnu vydána nová kniha Ivana Gabala s názvem Hrách na zeď. Komentáře, kritické články, sociologické analýzy a odborné statě Ivana Gabala z let 1997-2008 se věnují problematice bezpečnosti, ..more info

Na základě vítězství ve výběrovém řízení realizujeme od 15. září 2008 do konce ledna 2009 pro MŠMT ČR zakázku "Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žákyň, žáků a mladých ..more info

Na žádost Ministerstva životního prostředí ČR vypracovala naše společnost oponentský posudek na závěrečnou zprávu projektu Odpady obcí – environmentální a sociální problém budoucnosti. Posudek jsme prezentovali zadavateli a řešiteli projektu na ..more info

Na základě pozvání krajské romské koordinátorky Jiřiny Bradové jsme dne 4. června 2008 spolu se zástupci Otevřené společnosti o. p. s. představili výsledky projektu Klíč k posílení integrační politiky obcí: Sociální vyloučení ..more info

Od 10. března do 28. dubna 2008 formou seminářů jsme spolu s Otevřenou společností o. p. s. prezentovali v krajích České republiky výsledky výzkumu Klíč k posílení integrační politiky obcí: Sociální vyloučení a česká společnost s přihlédnutím ..more info

Dne 17. března 2008 vystoupil Ivan Gabal spolu s Hanou Frištenskou (NROS) na semináři "Vzdělávání romských dětí v České republice", pořádaném Parlamentem České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s příspěvkem ..more info

Dne 5. března 2008 jsme spolu s Otevřenou společností, o. p. s. na tiskové konferenci představili publikaci Klíč k posílení integrační politiky obcí: Sociální vyloučení a česká společnost shrnující výsledky representativního sociologického ..more info

 


Zvolte stranu: 1
The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic has released the English translation of complete outcomes of GAC's research project called "Sociological Research Aimed at the Analysis of the Image and Causes of Segregation of Children, Pupils and Young People from the Socially and Culturally Disadvantaging Environment". The aim of this study which was realized in 2008 is to present a comprehensive depiction of educational trajectories and chances of Roma pupils descending from the socially disadvantaging environment ..more info

V časopisu Kritické listy č. 39/2010 vyšel článek Evy Bělinové "Šance zvládnout český jazyk", který infromuje o aktivitách projektu "ZŠ Olešská – šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (projekt CZ.2.17/3.1.00/31002 financovaný prostřednictvím OPPA), v němž GAC spol. s r. o. zajišťuje management. ..more info

Reakce na text Ivana Veselého
Dne 16. března zveřejnil místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity a předseda sdružení Dženo Ivan Veselý text "Reflexe Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách" (k přečtení zde). Reakci Ivan Gabal & Consulting naleznete zde. ..more info

Dne 26. února 2010 byla zveřejněna kritická analýza vyjednávání o protiraketové obraně mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou pod názvem Zvládla Česká republika jednání o protiraketové obraně v letech 2006-2009? Analýza je výsledkem spolupráce Ivan Gabal Analysis & Consulting a Prague Security Studies Institute. ..more info

For more news click hereMPSV mapuje sociálně vyloučené lokality v České republice
Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo ve své tiskové zprávě o aktualizaci mapy sociálně vyloučených lokalit v České republice. Projekt poskytne přehled o oblastech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroženi chudobou, a následně bude moci lépe zacílit použití finanční pomoci. Analýzu zpracovává společnost GAC, spol. s.r.o. ve ... more info

Dětské čtenářství
Eva Bělinová, projektová manažerka naší společnosti, byla dne 21. prosince 2010 hostem pořadu České televize Kontexty, který se zaměřil na problematiku dětského čtenářství. Záznam celého pořadu můžete shlédnout zde.... more info

Představení projektu
V pořadu České televize Dokážete víc byl představem projekt "ZŠ Olešská - Šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (OPPA, CZ.2.17/3.1.00/31002), jemuž naše společnost zajišťuje management. Záznam celého pořadu můžete shlédnout zde.... more info

V časopisu Kritické listy č. 38/2010 vyšel článek Evy Zirhutové "Místo pro život", který infromuje o aktivitách projektu "Environmentální prvek" (projekt CZ.1.07/1.1.06/01.0010 realizovaný v rámci globálního ... more info

For more work in media click here

mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: redakce