Ve společnosti GAC spol. s r. o. navazujeme na mnohaleté analytické a konzultační zkušenosti společnosti Ivan Gabal Analysis & Consulting, která se od roku 1994 věnuje realizaci zakázek založených na výzkumu a hlubší analýze dat a informací v oblasti veřejného mínění, společenské dynamiky politického vývoje, marketingu a médií. Vývoj a příležitosti související se vstupem České republiky do Evropské unie vedly v roce 2003 Ivana Gabala  k založení GAC spol. s r. o. pro realizaci některých větších zakázek.

 

  • analýzy veřejného mínění
  • kvantitativní i kvalitativní výzkumná šetření
  • poradenství v oblasti přípravy projektových žádostí o podporu ze strukturálních fondů EU a management těchto projektů
  • analýzy veřejných politik na celostátní i regionální úrovni
  • studie v oblasti regionálního rozvoje

 

 

Osobní stránky Ivana GabalaThe Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic has released the English translation of complete outcomes of GAC's research project called "Sociological Research Aimed at the Analysis of the Image and Causes of Segregation of Children, Pupils and Young People from the Socially and Culturally Disadvantaging Environment". The aim of this study which was realized in 2008 is to present a comprehensive depiction of educational trajectories and chances of Roma pupils descending from the socially disadvantaging environment ..celý článek

V časopisu Kritické listy č. 39/2010 vyšel článek Evy Bělinové "", který infromuje o aktivitách projektu "ZŠ Olešská – šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (projekt CZ.2.17/3.1.00/31002 financovaný prostřednictvím OPPA), v němž GAC spol. s r. o. zajišťuje management. ..celý článek

Reakce na text Ivana Veselého
Dne 16. března zveřejnil místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity a předseda sdružení Dženo Ivan Veselý text "Reflexe Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách" (k přečtení ). Reakci Ivan Gabal & Consulting naleznete . ..celý článek

Dne 26. února 2010 byla zveřejněna kritická analýza vyjednávání o protiraketové obraně mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou pod názvem Analýza je výsledkem spolupráce Ivan Gabal Analysis & Consulting a Prague Security Studies Institute. ..celý článek

Další novinky"Z šedesáti romských domácností je jich jedenatřicet zadluženo. Většina bytů obývaných Romy je přeplněná s průměrem skoro šest osob. Příprava na vyučování je ve většině rodin naprosto nedostatečná. I proto dosahují romští žáci výrazně horšího prospěchu v češtině a matematice. To jsou jen některá ... celý článek

Zástupci krajů a místních samospráv, kteří řeší problémy spojené se začleňování romské menšiny do společnosti, vidí jako jednu z největších překážek ve své práci nedostatečnou komunikaci, a to zejména mezi státem a úředníky. Slabá informovanost ... celý článek

"Když Česko dostalo v Madridu pozvánku do NATO, bylo v pražských hospodách veselo. Souhlas všech českých demokratických stran se vstupem do Aliance byl také posledním projevem politického konsenzu v duchu polistopadových tradic. Před deseti lety začalo naše faktické začleňování a v roce 1999 pak plné členství. Vzápětí přišly zkoušky charakteru: ... celý článek

„Češi a Češky příliš nevěří tomu, že se v brzké době podaří začlenit Romy z ghett zpátky do společnosti. Zhruba pětina lidí si myslí, že to může trvat až 25 let. Víc ne čtvrtina dospělých míní, že se problém dá vyřešit za 25 až 75 let. Bezmála čtvrtina lidí je ale přesvědčena o tom, že ... celý článek

Více k Naší práci v mediích

mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: gac@gac.cz redakce