Ve společnosti GAC spol. s r. o. navazujeme na mnohaleté analytické a konzultační zkušenosti společnosti Ivan Gabal Analysis & Consulting, která se od roku 1994 věnuje realizaci zakázek založených na výzkumu a hlubší analýze dat a informací v oblasti veřejného mínění, společenské dynamiky politického vývoje, marketingu a médií. Vývoj a příležitosti související se vstupem České republiky do Evropské unie vedly v roce 2003 Ivana Gabala  k založení GAC spol. s r. o. pro realizaci některých větších zakázek.

 

  • analýzy veřejného mínění
  • kvantitativní i kvalitativní výzkumná šetření
  • poradenství v oblasti přípravy projektových žádostí o podporu ze strukturálních fondů EU a management těchto projektů
  • analýzy veřejných politik na celostátní i regionální úrovni
  • studie v oblasti regionálního rozvoje

 

 

Osobní stránky Ivana Gabala07. 02. 2012
(ke stažení ), kterou v roce 2010 zpracovali na žádost ministra Kocába a kterou projednal tehdejší kabinet Jana Fischera. Stávající debata o sociálně vyloučených lokalitách je vedena nesprávným směrem a způsobem. Vede ke zbytečnému růstu napětí ve společnosti i ..celý článek

27. 11. 2011
Dne 5. října 2011 . Celý záznam jeho vystoupení je ke shlédnutí . ..celý článek

10. 10. 2011
Společnost GAC zveřejnila ne svém webu závěrečnou zprávu z projektu . Studie mapuje nerovnosti při vstupu na střední školy a identifikuje jejich hlavní příčiny. Ke stažení . ..celý článek

GAC a rok jinak
. Projekt nabízí pracovníkům komerčních firem příležitost strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci, kterou si sami vyberou. Nadační fond hradí mzdové prostředky ve výši jejich dosavadní výplaty. Eva si vybrala organizaci Nová škola – malou NNO, která se ..celý článek

Další novinky"Děti Romů žijících ve vyloučených lokalitách mají oproti ostatním jen poloviční šanci, že dokončí základní školu s vrstevníky, s nimiž školní docházku začaly. Vyplývá to z analýzy společnosti GAC vypracované pro ministerstvo školství. Ministr školství ... celý článek

"Děti Romů žijících ve vyloučených lokalitách mají oproti ostatním jen poloviční šanci, že dokončí základní školu s vrstevníky, s nimiž školní docházku začaly. Vyplývá to z analýzy společnosti GAC vypracované pro ministerstvo školství, jejíž výsledky dnes představil ministr školství Ondřej Liška (SZ). Jde o první průzkum, který reprezentativním způsobem porovnává vzdělanostní nerovnost podle etnického původu žáků", popisuje v úvodu článek ČT24. Reportáž z ... celý článek

V padesátém čísle týdeníku Respekt vyšel článek "Pozor, hoří", který se věnuje stavu sociálně vloučených lokalit. V jeho rámci jsou použity výsledky výzkumu "Klíč k posílení integrační politiky obcí: sociální vyloučení Romů a česká společnost.... celý článek

, Dodatečně se nám dostaly do rukou tři články publikované v příloze Literárních novin Školní noviny. Metody práce s dětským čtenářstvím, které v nich autorky představují, vycházejí z našeho ... celý článek

Více k Naší práci v mediích

mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: gac@gac.cz redakce