MPSV mapuje sociálně vyloučené lokality v České republice
Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo ve své o aktualizaci mapy sociálně vyloučených lokalit v České republice. Projekt poskytne přehled o oblastech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroženi chudobou, a následně bude moci lépe ... more info

Představení projektu
V pořadu České televize Dokážete víc byl představem projekt "ZŠ Olešská - Šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (OPPA, CZ.2.17/3.1.00/31002), jemuž naše společnost zajišťuje management. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... more info

Dětské čtenářství
Eva Bělinová, projektová manažerka naší společnosti, byla dne 21. prosince 2010 hostem pořadu České televize Kontexty, který se zaměřil na problematiku dětského čtenářství. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... more info

V časopisu Kritické listy č. 38/2010 vyšel Evy Zirhutové "Místo pro život", který infromuje o aktivitách projektu "" (projekt CZ.1.07/1.1.06/01.0010 realizovaný v rámci globálního grantu středočeského ... more info

"Děti Romů žijících ve vyloučených lokalitách mají oproti ostatním jen poloviční šanci, že dokončí základní školu s vrstevníky, ... more info

"Děti Romů žijících ve vyloučených lokalitách mají oproti ostatním jen poloviční šanci, že dokončí základní školu s vrstevníky, s nimiž školní docházku začaly. Vyplývá to z analýzy společnosti GAC vypracované pro ministerstvo školství, jejíž výsledky dnes představil ... more info

V padesátém čísle týdeníku Respekt vyšel článek "Pozor, hoří", který se věnuje stavu sociálně vloučených lokalit. V jeho rámci jsou použity výsledky výzkumu "Klíč k posílení ... more info

, Dodatečně se nám dostaly do rukou tři články publikované v příloze Literárních ... more info

"Z šedesáti romských domácností je jich jedenatřicet zadluženo. Většina bytů obývaných Romy je přeplněná s průměrem skoro šest osob. Příprava na vyučování je ve většině ... more info

Zástupci krajů a místních samospráv, kteří řeší problémy spojené se začleňování romské menšiny do společnosti, vidí ... more info

"Když Česko dostalo v Madridu pozvánku do NATO, bylo v pražských hospodách veselo. Souhlas všech českých demokratických stran se vstupem do Aliance byl také posledním projevem politického konsenzu v duchu polistopadových tradic. ... more info

„Češi a Češky příliš nevěří tomu, že se v brzké době podaří začlenit Romy z ghett zpátky do společnosti. Zhruba pětina lidí si myslí, že to může trvat ... more info

„Tomu, jaké názory má česká společnost na sociální vyloučení Romů, se věnovala analýza obecně prospěšné společnosti Otevřená ... more info

„Názory české veřejnosti na Romy se nemění. Drtivá většina společnosti si stále myslí, že za problémy si mohou Romové sami. Lidé také masově odmítají ... more info

„Dvě třetiny lidí v Česku považují soužití s Romy za problém. Téměř polovině Čechů a Češek vadí, že v jejich kraji existují romská ghetta. Dvě pětiny dotázaných ... more info

„Ze sondy, kterou provedla společnost GAC mezi 500 žáky v základních školách poblíž sociálně vyloučených lokalit, vyplývá, že ... more info

„Za finanční pomoci Evropské unie vznikla analýza postojů a potřeb romských dětí a mládeže v oblasti vzdělávání. Analýzu ... more info

„Za finanční pomoci Evropské unie vznikla analýza postojů a potřeb romských dětí a mládeže v oblasti vzdělávání. Analýzu ... more info

„Romské děti z takzvaných ghett bývají ve škole mnohem méně úspěšné než jejich vrstevníci. Ve speciálních školách ... more info

„'Baví mě mluvit o knihách. Nějaký spolužák nebo spolužačka přijde před třídu a začne o knize vyprávět. U nás ve třídě je naštěstí ... more info

„Možná se vám před třemi lety dostala do rukou knížka Jak čtou české děti. Jde o závěrečnou zprávu z výzkumu dětského ... more info

Nerušte školy ani školky, spíš je modernizujte a přizpůsobte demografickému vývoji. To vzkazují libereckým zastupitelům ... more info

Ivan Gabal vystoupil ve speciálním vydání pořadu s tématy: Romské elity, Veřejnost a romský problém, Rodí se agentura, Romové a jejich problémy či Nerovné šance pro děti.... more info

„Projekt „Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti“ odstartoval výzkum, který před třemi lety ukázal, že zájem dětí o čtení knih ... more info

Vystoupení Ivana Gabala v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce na téma přibývajícího počtu sociálně vyloučených romských lokalit.... more info

Jak „naučit“ děti číst je titulek článku, který pojednává o projektu Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. stupni základních škol.... more info

„V září minulého roku byla zveřejněna analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit, která je prvním dokumentem ilustrujícím katastrofální ... more info

„Bez ohledu na výsledek vyjednávání ČR s USA o případném umístění radarové stanice protibalistického obranného sytému je evidentní, že půjde o obtížný proces, ... more info

„Projekt Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce má žáky druhého stupně základních škol přilákat ke knížkám. Děti ze zapojených ... more info

„I politika je činností, která má vytvářet přidanou hodnotu. Pohled na tu dnešní českou ale říká, že hodnoty spíše ubírá než přidává. Jen namátkou: ... more info

Rozhovor se týká nejen samotné Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a komunit, ale reflektuje jak celkový polistopadový vývoj postavení Romů v české ... more info

„Již tři měsíce se čtyři pražské základní školy účastní projektu, jehož cílem je zvýšit čtenářskou gramotnost mezi žáky 6. a 7. tříd. ... more info

„Máme-li si udržet dynamiku provázející náš vstup do EU, zejména flexibilitu pracovních sil, potřebujeme reformy vzdělanostního motoru společnosti. Industriálně založený růst stojící na importu ... more info

„Analýza sociálně vyloučených romských lokalit, kterou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovala firma GAC a která byla zveřejněna počátkem září, ... more info

„Rada vlády ČR pro záležitosti romské ... more info

„V Česku existují více než tři stovky chudinských romských lokalit, které se ocitly na okraji společnosti. Podle odborných odhadů v nich žije až 80.000 lidí. ... more info

„Většina politiků vystupuje, jako by žádost Spojených států o umístění protiraketové základny v Česku byla hotová věc. Obdobně mudrují čeští novináři: ... more info

„Když jsem v sobotu tankoval u pumpy v Praze, zaskočil jsem slovenského studenta v pokladně otázkou, proč nejel domů volit. Nemá to smysl, u nás, odpověděl. Proč by demokracie doma neměla smysl pro někoho, ... more info

„Aniž si to uvědomujeme, mnohé z komplikací, které provázejí zrod nové koalice a vlády, pramení ve volební kampani. Citelné napětí, osobní ataky, atmosféra konfrontace a nulové ... more info

(část II je ) „Praha 19. května 2006 – Společnost Median ve spolupráci s Gabal Analysis and Consulting uskutečnila analýzu předvolebních preferencí. Společnost Median sama sleduje volební preference průběžně ... more info

(část II je , část III ) „Společnosti Median a Gabal Analysis and Consulting uskutečnily v období 2. března – 1. dubna 2006 vlastní reprezentativní výzkum předvolebního klimatu. Sběr dat proběhl ... more info

„Povaha domácí debaty o rozpočtu Evropské unie na období 2007 - 2013 připomíná, že už jsme dávno opustili období racionální formulace našich zájmů. Domácí diskurs zapadl do ... more info

„Ještě teď slyším větu v mobilním telefonu: "Je válka, bombardují New York!" Ale kdo? Žijeme v bezpečí a studená válka je pryč. Po drtivém sevření komunismem, po nukleárním soupeření ... more info

„V debatě o novém českém komisaři v Bruselu je příznačné, kolik emocionální pozornosti média věnují personálním otázkám Vladimír Špidla versus Pavel Telička a jak málo ... more info

„The report talks about the necessary context of children’s motivation toward proper reading abilities and habits. Firstly, it refers to the importance of reading skills and literacy in today’s society. Secondly, we talk about the role of family and its cultural ... more info

„So called the „Visegrad Group” originates in the year 1991. Representatives of Czechoslovakia, Hungary and Poland intended to create an organization representing and allowing more intensive relations among these countries connected particularly by regional, historical ... more info

„Co dnes potřebují děti pro to, aby se pro ně stalo čtení a kniha běžnou součástí života? Čtou dnes ještě vůbec? Může škola pomoci rozvoji dětského čtenářství? Na tyto otázky, i na mnohé ... more info

„Pět let členství v NATO uteklo jako voda. Svět se ovšem změnil a my s ním. Letošní vstup do EU jen potvrzuje, že se české země staly součástí západního světa. Prvým krokem ... more info

„Na sklonku svého ministerského semestru v kabinetu premiéra Tošovského jmenoval Martin Bursík vyjednávačem pro EU za resort životního prostředí Bedřicha Moldana. Učinil tak proto, že Moldan byl mezinárodně uznávaný, ... more info

„Emocionální reakce médií na tvrdé výroky velvyslance Stapletona vůči záměru MO ČR upřednostnit letouny gripen před F-16 belgické provenience, ukazují jak mnoho strachu z velmocí v nás ještě zůstává ... more info

„Princip partnerství patří mezi základní principy fungování regionální politiky Evropské unie. Jeho prokazatelné naplňování je považováno za jeden z hlavních předpokladů ... more info

„S blížícím se rokem 2004 se České republice otevírá možnost čerpat prostředky ze strukturálních fondů a Kohezního fondu pro regionální rozvoj EU. Po letech kdy jsme ... more info

„Překvapivá, ale srozumitelná kapitulace ministra obrany staví jeho nástupce i premiéra před vážnou otázku: Jak dosáhnout, aby těžkotonážní vlak české armády, z něhož vyskočil strojvůdce ... more info

„Za odůvodněný a svým způsobem i nutný považuje spojenecký útok na Irák sociolog Ivan Gabal. Gabal má zkušenosti s velkou tuzemskou politikou ze začátku devadesátých let, kdy vedl kampaň ... more info

„Kampaň "korupcia nám pije krv" vyvolala ve slovenských médiích několik pochybností a otázek. Jako manažer projektu, který řeší německo-belgicko-slovenské konzorcium firem za prostředky Phare, bych rád ... more info

„NATO zajisté překoná svou dnešní vnitřní rozpolcenost ve věci pomoci Turecku v jeho obraně, dobere se jakési konstruktivní odpovědi a obnoví svou schopnost dohody. Bylo by však chybou nevyvodit z jeho ... more info

„I u nás začala debata o vztazích Evropy s Amerikou a narůstající divergenci obou břehů Atlantiku. Jde o faktický problém, který vyvolává obavy, narušuje tradiční vztahy a rozostřuje budoucnost NATO. Je to významná otázka i pro novou levo-středovou českou vládu, tmelenou směřováním země ... more info

„Veřejné mínění má v zahraničních zájmech země jasno: kvalitní vstup do EU, zvládnutí nových bezpečnostních rizik, ochrana existence, výkonnosti a rozšíření NATO,“ uvozuje text Ivan Gabal.... more info

 


Zvolte stranu:  1  |  2  | 3
Dne 2. prosince 2009 byla Národním institutem dětí a mládeže zveřejněna , který byl zpracován naší společností. Zprávu naleznete . ..more info

Dne 29. května 2009 proběhl za spolupráce GAC spol. s r. o. a Fakulty humanitních studií University Karlovy s názvem Výstup z workshopu naleznete . ..more info

Roma children who live in the outcast locations have only a half the chance to complete the compulsory school attendance in a class where they started their first grade than their peers": this is one of the key findings of . To learn more read . The analysis was carried out by GAC spol. s r. o. upon public procurement contract granted in 2008 by the Ministry of Education, Youth ..more info

Dne 8. dubna se uskutečnila MŠMT České republiky, na níž byly mj. představeny výsledky výzkumu , který zpracovala GAC spol. s r. o. Závěrečnou zprávu výzkumu naleznete . ..more info

For more news click here"Z šedesáti romských domácností je jich jedenatřicet zadluženo. Většina bytů obývaných Romy je přeplněná s průměrem skoro šest osob. Příprava na vyučování je ve většině rodin naprosto nedostatečná. I proto dosahují romští žáci výrazně horšího prospěchu v češtině a matematice. To jsou jen některá ... more info

Zástupci krajů a místních samospráv, kteří řeší problémy spojené se začleňování romské menšiny do společnosti, vidí jako jednu z největších překážek ve své práci nedostatečnou komunikaci, a to zejména mezi státem a úředníky. Slabá informovanost ... more info

"Když Česko dostalo v Madridu pozvánku do NATO, bylo v pražských hospodách veselo. Souhlas všech českých demokratických stran se vstupem do Aliance byl také posledním projevem politického konsenzu v duchu polistopadových tradic. Před deseti lety začalo naše faktické začleňování a v roce 1999 pak plné členství. Vzápětí přišly zkoušky charakteru: ... more info

„Češi a Češky příliš nevěří tomu, že se v brzké době podaří začlenit Romy z ghett zpátky do společnosti. Zhruba pětina lidí si myslí, že to může trvat až 25 let. Víc ne čtvrtina dospělých míní, že se problém dá vyřešit za 25 až 75 let. Bezmála čtvrtina lidí je ale přesvědčena o tom, že ... more info

For more work in media click here

mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: redakce