GAC spol. s.r.o.
  IČ: 27087581
  Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. C, vl. 95311
  Se sídlem: Na Baště sv. Jiří 259/9, 160 00 Praha 6
  Doručovací adresa: Zelená 744/4, 160 00 Praha 6
  Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č. ú. 3324013004/2700
  Telefon/fax: 233320707
  E-mail: gac@gac.cz

  Ivan Gabal Analysis & Consulting
  IČ: 12598224
  Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 44847
  Se sídlem: Na Baště sv. Jiří 259/9, 160 00 Praha 6
  Doručovací adresa: Zelená 744/4, 160 00 Praha 6
  Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č. ú 3280815004/2700
  Telefon/fax: 233320707
  E-mail: gac@gac.cz
   

     The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic has released the English translation of complete outcomes of GAC's research project called "Sociological Research Aimed at the Analysis of the Image and Causes of Segregation of Children, Pupils and Young People from the Socially and Culturally Disadvantaging Environment". The aim of this study which was realized in 2008 is to present a comprehensive depiction of educational trajectories and chances of Roma pupils descending from the socially disadvantaging environment ..more info

  V časopisu Kritické listy č. 39/2010 vyšel článek Evy Bělinové "", který infromuje o aktivitách projektu "ZŠ Olešská – šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (projekt CZ.2.17/3.1.00/31002 financovaný prostřednictvím OPPA), v němž GAC spol. s r. o. zajišťuje management. ..more info

  Reakce na text Ivana Veselého
  Dne 16. března zveřejnil místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity a předseda sdružení Dženo Ivan Veselý text "Reflexe Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách" (k přečtení ). Reakci Ivan Gabal & Consulting naleznete . ..more info

  Dne 26. února 2010 byla zveřejněna kritická analýza vyjednávání o protiraketové obraně mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou pod názvem Analýza je výsledkem spolupráce Ivan Gabal Analysis & Consulting a Prague Security Studies Institute. ..more info

  For more news click here  MPSV mapuje sociálně vyloučené lokality v České republice
  Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo ve své o aktualizaci mapy sociálně vyloučených lokalit v České republice. Projekt poskytne přehled o oblastech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroženi chudobou, a následně bude moci lépe zacílit použití finanční pomoci. Analýzu zpracovává společnost GAC, spol. s.r.o. ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy.  ... more info

  Dětské čtenářství
  Eva Bělinová, projektová manažerka naší společnosti, byla dne 21. prosince 2010 hostem pořadu České televize Kontexty, který se zaměřil na problematiku dětského čtenářství. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... more info

  Představení projektu
  V pořadu České televize Dokážete víc byl představem projekt "ZŠ Olešská - Šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (OPPA, CZ.2.17/3.1.00/31002), jemuž naše společnost zajišťuje management. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... more info

  V časopisu Kritické listy č. 38/2010 vyšel Evy Zirhutové "Místo pro život", který infromuje o aktivitách projektu "" (projekt CZ.1.07/1.1.06/01.0010 realizovaný v rámci globálního grantu středočeského kraje v OPVK), v němž GAC spol. s r. o. zajišťuje management.... more info

  For more work in media click here

  mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: redakce