GAC Ltd. links up to the many years of analytic and consulting experience of Ivan Gabal Analysis & Consulting company founded in 1994. Since then it has provided services for various projects based on research and deeper analysis of data and information in the field of public opinion, social dynamics of political progress, marketing and media. Development and opportunities related to Czech Republic to the European Union lead Ivan Gabal to establish the GAC Ltd. in 2003 in order to carry out more complex projects.

 

  • Public Opinion Analysis
  • Quantitative and Qualitative Research
  • Structural Funds and Project Management
  • Policy Development
  • Regional Development Studies


Dne 2. prosince 2009 byla Národním institutem dětí a mládeže zveřejněna závěrečná zpráva výzkumu na téma "Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání", který byl zpracován naší společností. Zprávu naleznete ..more info

Dne 29. května 2009 proběhl za spolupráce GAC spol. s r. o. a Fakulty humanitních studií University Karlovy workshop s názvem "Pomáhají česká média nárůstu vlivu extremismu?" Výstup z workshopu naleznete zde. ..more info

Roma children who live in the outcast locations have only a half the chance to complete the compulsory school attendance in a class where they started their first grade than their peers": this is one of the key findings of The Representative Measurement of Educational Disparities of Roma Pupils in Elementary Schools in Roma Neighborhoods in the Czech Republic. To learn more read here. The analysis was carried ..more info

Dne 8. dubna se uskutečnila tisková konference MŠMT České republiky, na níž byly mj. představeny výsledky výzkumu Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žákyň, žáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, který zpracovala GAC spol. s r. o. Závěrečnou zprávu ..more info

For more news click hereStudie - Romů v Břeclavi ubylo, Deník.cz Břeclavský 17.06.2008 "Z šedesáti romských domácností je jich jedenatřicet zadluženo. Většina bytů obývaných Romy je přeplněná s průměrem skoro šest osob. Příprava na vyučování je ve většině rodin naprosto nedostatečná. I proto dosahují romští žáci výrazně ... more info

Lidé řešící problémy Romů si stěžují na špatnou komunikaci, Romea/ČTK 28.04.2008 Zástupci krajů a místních samospráv, kteří řeší problémy spojené se začleňování romské menšiny do společnosti, vidí jako jednu z největších překážek ve své práci ... more info

Jak spasit armádu, Respekt 13/2008 "Když Česko dostalo v Madridu pozvánku do NATO, bylo v pražských hospodách veselo. Souhlas všech českých demokratických stran se vstupem do Aliance byl také posledním projevem politického konsenzu v duchu polistopadových tradic. Před deseti lety začalo naše faktické začleňování a v roce 1999 pak plné členství. ... more info

Výzkum: Češi příliš nevěří, že se podaří dostat Romy z ghett, ČTK 26.03.2008 „Češi a Češky příliš nevěří tomu, že se v brzké době podaří začlenit Romy z ghett zpátky do společnosti. Zhruba pětina lidí si myslí, že to může trvat až 25 let. Víc ne čtvrtina dospělých míní, že se problém ... more info

For more work in media click here

mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: redakce