GAC Ltd. links up to the many years of analytic and consulting experience of Ivan Gabal Analysis & Consulting company founded in 1994. Since then it has provided services for various projects based on research and deeper analysis of data and information in the field of public opinion, social dynamics of political progress, marketing and media. Development and opportunities related to Czech Republic to the European Union lead Ivan Gabal to establish the GAC Ltd. in 2003 in order to carry out more complex projects.

 

  • Public Opinion Analysis
  • Quantitative and Qualitative Research
  • Structural Funds and Project Management
  • Policy Development
  • Regional Development Studies


Dne se v prostorech Magistrátu hlavního města Prahy od 09:15 do 12:15 uskuteční , kterou pro Úřad vlády České republiky zpracovala GAC spol. s r. o. Presentace je otevřena široké veřejnosti. Pozvánku naleznete , program . ..more info

Dne se - za spolupráce Ministerstva vnitra České republiky, Ivan Gabal Analysis & Consulting a Fakulty humanitních studií UK - v prostorách University Karlovy v Praze 5 Jinonicích v době od 09:30 do 13:00 uskuteční . Workshop je otevřen široké veřejnosti. Pozvánku a další podrobnosti naleznete ..more info

Dne 7. prosince 2009 zveřejnil Ministr pro lidská práva Michael Kocáb tiskovou zprávu informující Vládu České republiky o návrhu . Tato strategie byla zpracována PhDr. Ivanem Gabalem a Ing. Petrem Víškem. Celou tiskovou zprávu čtěte . ..more info

Dne 7. prosince 2009 byla Národním institutem dětí a mládeže zveřejněna , který byl zpracován naší společností (ke stažení ). Zpráva bude představena dne 9. prosince u kulatého stolu: podrobnosti . ..more info

For more news click here"Děti Romů žijících ve vyloučených lokalitách mají oproti ostatním jen poloviční šanci, že dokončí základní školu s vrstevníky, s nimiž školní docházku začaly. Vyplývá to z analýzy společnosti GAC vypracované pro ministerstvo školství. Ministr školství ... more info

"Děti Romů žijících ve vyloučených lokalitách mají oproti ostatním jen poloviční šanci, že dokončí základní školu s vrstevníky, s nimiž školní docházku začaly. Vyplývá to z analýzy společnosti GAC vypracované pro ministerstvo školství, jejíž výsledky dnes představil ministr školství Ondřej Liška (SZ). Jde o první průzkum, který reprezentativním způsobem porovnává vzdělanostní nerovnost podle etnického původu žáků", popisuje v úvodu článek ČT24. Reportáž z ... more info

V padesátém čísle týdeníku Respekt vyšel článek "Pozor, hoří", který se věnuje stavu sociálně vloučených lokalit. V jeho rámci jsou použity výsledky výzkumu "Klíč k posílení integrační politiky obcí: sociální vyloučení Romů a česká společnost.... more info

, Dodatečně se nám dostaly do rukou tři články publikované v příloze Literárních novin Školní noviny. Metody práce s dětským čtenářstvím, které v nich autorky představují, vycházejí z našeho ... more info

For more work in media click here

mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: redakce