GAC Ltd. links up to the many years of analytic and consulting experience of Ivan Gabal Analysis & Consulting company founded in 1994. Since then it has provided services for various projects based on research and deeper analysis of data and information in the field of public opinion, social dynamics of political progress, marketing and media. Development and opportunities related to Czech Republic to the European Union lead Ivan Gabal to establish the GAC Ltd. in 2003 in order to carry out more complex projects.

 

  • Public Opinion Analysis
  • Quantitative and Qualitative Research
  • Structural Funds and Project Management
  • Policy Development
  • Regional Development Studies


Dne 15. prosince 2009 se v prostorech Magistrátu hlavního města Prahy od 09:15 do 12:15 uskuteční presentace výsledků analýzy "Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit v ČR - české lokality", kterou pro Úřad vlády České republiky zpracovala GAC spol. s r. o. Presentace je otevřena široké veřejnosti. Pozvánku naleznete ..more info

Dne 12. prosince 2009 se - za spolupráce Ministerstva vnitra České republiky, Ivan Gabal Analysis & Consulting a Fakulty humanitních studií UK - v prostorách University Karlovy v Praze 5 Jinonicích v době od 09:30 do 13:00 uskuteční workshop "Cizinci v České republice, břemeno nebo přídavný motor našeho rozvoje?". Workshop je otevřen široké veřejnosti. Pozvánku a další podrobnosti naleznete ..more info

Dne 7. prosince 2009 byla Národním institutem dětí a mládeže zveřejněna závěrečná zpráva výzkumu na téma "Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání", který byl zpracován naší společností (ke stažení zde). Zpráva bude představena dne 9. prosince u kulatého ..more info

Dne 7. prosince 2009 zveřejnil Ministr pro lidská práva Michael Kocáb tiskovou zprávu informující Vládu České republiky o návrhu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Tato strategie byla zpracována PhDr. Ivanem Gabalem a Ing. Petrem Víškem. Celou tiskovou zprávu čtěte zde. ..more info

For more news click hereRomové mají proti spolužákům poloviční šanci dokončit ZŠ, České noviny, 08.04.2009 "Děti Romů žijících ve vyloučených lokalitách mají oproti ostatním jen poloviční šanci, že dokončí základní školu s vrstevníky, s nimiž školní docházku začaly. Vyplývá to z analýzy ... more info

Oproti spolužákům mají Romové poloviční šanci dokončit ZŠ, ČT24, 08.04.2009"Děti Romů žijících ve vyloučených lokalitách mají oproti ostatním jen poloviční šanci, že dokončí základní školu s vrstevníky, s nimiž školní docházku začaly. Vyplývá to z analýzy společnosti GAC vypracované pro ministerstvo školství, jejíž výsledky dnes představil ministr školství Ondřej Liška (SZ). Jde o první průzkum, který reprezentativním způsobem porovnává vzdělanostní ... more info

Pozor, hoří, Respekt 50/2008 V padesátém čísle týdeníku Respekt vyšel článek "Pozor, hoří", který se věnuje stavu sociálně vloučených lokalit. V jeho rámci jsou použity výsledky výzkumu "Klíč k posílení integrační politiky obcí: sociální vyloučení Romů a česká společnost. ... more info


For more work in media click here

mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: redakce