Podrobnější informace o společnosti GAC

Zaměřujeme se především na zakázky regionálního a sociálního rozvoje, orientujeme se v systému čerpání dotací ze strukturálních fondů EU, pomůžeme vám s formulováním projektového záměru a zpracováním projektové žádosti o podporu z těchto zdrojů, jsme připraveni zajistit management takového projektu. Znalost standardizovaných postupů financování ze strukturálních fondů, schopnost práce se statistickými daty, s veřejným míněním a informacemi nám umožňuje vhodně nasměrovat i vaše netradiční ideje. Mezi naše tradiční oblasti zájmu patří téma menšin a cizinců, vzdělávání a školství, cestovního ruchu a regionálního rozvoje, mezinárodní bezpečnosti.

Podstatnou část naší činnosti představují sociologické, komunikační, mediální i politické analýzy, pro něž využíváme řadu různých typů výzkumů, které se vždy snažíme přizpůsobit konkrétním potřebám klientů. Provádíme analýzy kvantitativních dat založené na vícerozměrných statistických metodách, hloubková kvalitativní šetření i obsahové analýzy mediálních sdělení a dokumentů. Je-li to pro danou zakázku vhodné nebo nutné, zajistíme sběr kvantitativních dat dle potřeb klienta u některé z renomovaných českých agentur.

Mezi našimi klienty jsou například:
 

 • Delegace Evropské komise v ČR
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Ministerstvo obrany ČR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Úřad vlády ČR
 • Nadace Open Society Fund Praha
 • Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Respekt Publishing a.s.
 • Centrum pro komunitní práci
 • Statutární město Liberec
 • Statutární město Plzeň
 • Město Jáchymov
 • Město Břeclav
 • základní školy
 • Universita Karlova v Praze
 • Oživení o. s.
 • Nová Amerika, spol. s r. o.
 • British Council
 • Deník SME
 • Jagello 2000
 • Nadace barokního divadla v Českém Krumlově
 • Židovská obec v Praze
 • Telenor Networks, s. r. o.
 • Národní vzdělávací fond o. p. s.


S kým spolupracujeme
 

 • Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity
 • Otevřená společnost o. p. s.
 • PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, PhD.
 • Mgr. Jiří Kocourek – Aplikovaná sociologie
 • Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Nová škola o. p. s.
 • Societas Rudolphina o. s.
 • Kritické myšlení o. s.
 • První jazyková základní škola v Praze 4
 • ZŠ Olešská, Praha 10
 • Demografické informační centrum o. s.
 • CESES
 • Klub maminek a dětí K2
 • výzkumné agentury (Median s. r. o. – Factum Invenio, s. r. o.)

zpět na předchozí stránkuPublikace Analýza sociálně vyloučených lokalit
Společnost GAC zveřejnila 27. května Analýzu sociálně vyloučených lokalit. Závěrečnou publikaci naleznete . Společnost GAC řešila tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem bylo , od ledna 2014 do května 2015 ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK. Tisková zpráva ke zveřejnení analýzy je k dispozici ..celý článek

Aktualizace analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR
od ledna 2014 do března 2015 v návaznosti na zmapování sociálně vyloučených lokalit z roku 2006 pracuje na projektu Tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem je MPSV, řeší GAC ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK a jeho výstupem bude interaktivní mapa kumulující množství ..celý článek

28. 10. 2012
Od 1. října 2012, kdy byl oficiálně zahájen projekt , je společnost , které se účastní , a 24 dalších výzkumných, akademických, veřejných i soukromých organizací ze 13 zemí EU, Srbska, Jižní Koreje a Austrálie. Projekt CITI-SENSE je zaměřený na zapojení ..celý článek

09. 07. 2012
Společnost a situaci romské menšiny v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku pro politickou frakci Evropského parlamentu ve spolupráci s . ..celý článek

Další novinkyMPSV mapuje sociálně vyloučené lokality v České republice
Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo ve své o aktualizaci mapy sociálně vyloučených lokalit v České republice. Projekt poskytne přehled o oblastech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroženi chudobou, a následně bude moci lépe zacílit použití finanční pomoci. Analýzu zpracovává společnost GAC, spol. s.r.o. ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy.  ... celý článek

Dětské čtenářství
Eva Bělinová, projektová manažerka naší společnosti, byla dne 21. prosince 2010 hostem pořadu České televize Kontexty, který se zaměřil na problematiku dětského čtenářství. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... celý článek

Představení projektu
V pořadu České televize Dokážete víc byl představem projekt "ZŠ Olešská - Šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (OPPA, CZ.2.17/3.1.00/31002), jemuž naše společnost zajišťuje management. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... celý článek

V časopisu Kritické listy č. 38/2010 vyšel Evy Zirhutové "Místo pro život", který infromuje o aktivitách projektu "" (projekt CZ.1.07/1.1.06/01.0010 realizovaný v rámci globálního grantu středočeského kraje v OPVK), v němž GAC spol. s r. o. zajišťuje management.... celý článek

Více k Naší práci v mediích

mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: gac@gac.cz redakce